Sinkarp ne demek ?

Efe

Global Mod
Global Mod
Sinkarp, muzigin melodisinde, cogunlukla uc veya daha fazla notann kullanlarak aralarndaki aralklarn cogunlukla ikinci veya ucuncu ustunluk aralg olarak tanmlanan kontrastik aralklar olusturmasdr. Sinkarp, en cok klasik muzikte kullanlan bir tekniktir. Ancak, modern muzikte de aralklarn cok sesli olarak kullanlmas yaygndr.

Nedir?
Sinkarp, gecisleri seslendirirken kullanlan melodik bir tekniktir. Teknigin en onemli ozelligi, muzikte uc veya daha fazla notann aralarndaki aralklarn cogunlukla ikinci veya ucuncu ustunluk aralg olarak tanmlanan kontrastik aralklar olusturmasdr. Notalar arasndaki bu aralklar, cogunlukla ikinci veya ucuncu ustunluk aralg olarak tanmlanr.

Kullanm
Sinkarp, muzikte aralklarn cok sesli olarak kullanlmasn saglamada onemli bir tekniktir. Bu teknik, cogunlukla klasik muzikte kullanlmaktadr. Ancak, modern muzik tarznda da bu teknik kullanlmaktadr. Sinkarp, melodik gecisleri seslendirirken kullanlan bir tekniktir.

Ornek
Bir ornek olarak, Do maior akoru, sol elin uzerinde iki nota olan do ve fa olarak calnr. Bu aralk, ikinci ustunluk aralg olarak adlandrlr. Sinkarp, bu akorlarn calnmasyla olusturulan kontrastik aralklarn kullanlmasn saglar.

Sinkarp, muzikte uc veya daha fazla notann aralarndaki aralklarn cogunlukla ikinci veya ucuncu ustunluk aralg olarak tanmlanan kontrastik aralklar olusturmasn saglayan onemli bir tekniktir. Teknigin en onemli ozelligi, muzikte aralklarn cok sesli olarak kullanlmasn saglamasdr. Sinkarp, klasik muzikte cok sk kullanlan bir tekniktir ancak modern muzik tarznda da bu teknik kullanlmaktadr.